Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010

™½løV£™½

tinh yeu la gi chu
cung la 1 thu vo gia hjC
nguoi iu bo roi lai tiep tuc iu
di tim 1 nua ma khio wa